Nya financieringsstrategier för open access-tidskrifter

Engelska

Fritt tillgängliga tidskrifter behöver finansiera sin existens och ett vanligt sätt är att ta ut en publikationskostnad. Kostnaden betalas ofta med pengar från forskarens institution eller forskningsanslag.

När antalet open access-tidskrifter växer blir det viktigare att de profilerar sig och har strategiska fördelar gentemot sina konkurrenter. Ett exempel är PeerJ en tidskrift som vi tidigare bloggat om, som bland annat ger forskaren flera olika finansieringsalternativ.

Collabra är ett annat nytt exempel på hur tidskrifter kan profilera sig. De arbetar med en ny ekonomisk modell där delar av publiceringskostnaden går till en fond. Denna fond kan granskande forskare och redaktörer ta del av genom poäng; som samlas genom att arbeta med exempelvis granskning av artiklar. Poängen går sedan att lösa in till pengar eller donera till tjänster som hjälper till att bekosta nya artiklars APC (article processing charge).

Förhoppningsvis kommer denna nya strategi bidra till att locka än fler kvalificerade granskare och forskningsartiklar till open access som publiceringsalternativ. Och inte leda till inflation i publiceringskostnaderna genom att skapa extra utgifter för publicisten.

Thomas Nyström