ORCID, en kort text om varför

Engelska

Vi har tidigare presenterat ORCID i inlägget ORCID – ett internationellt ID för forskare. ORCID är en organisation som arbetar för att skapa internationella och unika identitetsnummer som kopplar samman forskare och forskning.

Varför är det då relevant att skapa ett ORCID? Ett exempel är Vetenskapsrådets och Formas & Fortes ansökningssystem Prisma som kräver att du har ett ORCID för att kunna ansöka om forskningsmedel eller ens skapa ett konto. En annan fördel med ORCID är att det underlättar vid citeringsanalys och citeringssök, dvs. det blir mindre risk att eventuella namnar och stavningsskillnader skapar förvirring i en träfflista.

ORCID är redan kopplat till flera stora universitet och samarbetar med publicister som Elsevier, Thomson Reuters, Springer med flera. Du hittar en lista med anknutna organisationer på ORCID integration chart.

DiVA, vårt nya digitala arkiv som är under implementering kommer att kunna koppla ORCID-nummer till högskolans publikationer. Metadatan från dessa publikationer kommer sedan kopplas vidare till den nationella bibliografiska databasen Swepub som kan föra över data till Prisma. Det här kommer underlätta vid framtida ansökningar då en publikationslista kan hämtas mellan systemen och bifogas till din ansökan.

Ni kan skaffa ett ORCID genom att gå in på sidan ORCID.org och registrera er.

orcid_128x128

Om ni har frågor kan ni kontakta mig på Thomas.nystrom@hb.se

/Thomas Nyström

1 svar på ”ORCID, en kort text om varför

  1. Pingback: ORCiD + HB = sant! | Forskningsrelaterat

Kommentarer är stängda.