Att testa en tidskrift

Engelska

Som en fortsättning på den tidigare texten “Bedöma förlag och tidskrifter” så kommer här en lista på saker att akta sig för enligt Dom Mitchel, Community Manager at DOAJ:

“– Mass emails asking for submissions (spamming)
– Misspelt/nonsensical/poor quality language on the site
– Misleading journal titles
– Multiple journal launch dates at the same time
– Few/no articles published or articles published more than once
– Fake impact factor
– No archiving
– Running many/expensive conferences
– Unidentifiable editorial board (or board looks too good to be true)

If in doubt, check it!”

(Mitchel, 2014, p.19)

Om en eller flera av dessa punkter stämmer in på en tidskrift finns det anledning att vara skeptisk. Det finns flera databaser som kan användas för att testa tidskriftens kvalitet och räckvidd, här är ett par exempel: Ulrichsweb, SHERPA/ RoMEO, Web of Science “Journal Citation Reports”, Scopus “Compare journals” och Google Metrics. 

DOAJ: Directory of Open Access Journals (DOAJ) Strävar efter att vara platsen dit du går för att hitta vetenskapliga Open Access (OA)-tidskrifter som garanterar att de kontrollerar sitt vetenskapliga innehåll på ett kvalitativt sätt.

Jag tänker göra exempel där jag utgår från en tidskrift som jag hittar i DOAJ. I denna första del börjar jag med att hitta tidskriften som jag ska testa. Genom att söka på “journal of applied” hittar jag tidskriften: “Journal of Applied Fluid Mechanics”. Då jag hittat tidskriften i DOAJ vet jag att den är OA och att den genomgått viss kontroll. Jag hittar också ett ISSN, en publicist och ser att den har publicerat 8 volymer sedan 2008. Det betyder inte automatiskt att det är en bra tidskrift, men vi har lite data att testa.

Fortsättning följer, nästa gång kommer jag titta på denna tidskrift i Ulrichsweb.

Mitchel, D., 2014. Shifting academia’s focus to quality open access journals. [Lecture]. KTHB, 22 Oktober. (http://www.kth.se/polopoly_fs/1.511898!/oaweek_kth.pdf) [2015-02-10]

/Thomas

1 svar på ”Att testa en tidskrift

  1. Pingback: Att utvärdera en tidskrift med Ulrichweb | Forskningsrelaterat

Kommentarer är stängda.