Att utvärdera en tidskrift med Ulrichweb

Engelska

Vad är en bra tidskrift? Det finns tidskrifter som har bra rankning och många läsare. Det betyder inte nödvändigtvis att tidskriften passar alla ämnen. Att jämföra flera olika tidskrifter kan vara bra i ett förebyggande syfte för att ha publiceringsalternativ om favorittidskriften ger ett nekande svar. När vi utvärderar en tidskrift är det bra att vara medveten om var tidskriften indexeras, information som går att få från Ulricheweb:

Ulrich

Vi ser att tidskriften som vi hittade tidigare i blogginlägget Att testa en tidskrift är aktiv och hur gammal den är. Det går också utläsa publiceringsfrekvens och var den har sitt ursprung. Det finns mer användbar information men den del som jag kommer att fokusera på är information om tidskriftens “abstracting and indexing”. Denna flik visar vilka andra databaser som indexerar tidskriftens artiklar och det går att utifrån denna information till viss mån se vilken räckvidd tidskriften har.

Vi kan se att tidskriften är indexerad i Thomson Reuters citeringsindex. Detta gör att vi kan få ut “impact factor” kopplad till tidskriftens citeringar från databasen. Databasen är vanligtvis den källa som används när det kommer till citeringsanalys och kvalitetsrankning. Tidskriften är också indexerad i den bibliografiska databasen Scopus från Elsevier, en annan databas som har möjlighet att visa citerigsdata och “impact factor”.

Jag nämner tidigare att det är viktigt att reflektera över artikelns ämnestillhörighet vid val av tidskrift.  Antagligen är artikeln kopplat till ett eller flera forskningsfält; det är därför bra om andra forskare som publicerar i dessa fält hittar artikeln. I det här fallet är artikeln vi vill publicera antagligen kopplad till fluid mechanics. Då är det bra att tidskriften är indexerad i Inspec en bra bibliografisk databas om du är intresserad av ingenjörsämnen. Om artikeln istället behandlar ekonomi kan det vara bra om tidskriften indexeras i exempelvis Business Source Elite.

Det finns mängder av andra faktorer som spelar in i huruvida andra forskare hittar och refererar till en artikel som exempelvis: Artikelns kvalitet, kvalitén på andra forskares informationssökningsförmåga, databasens relevansrankning mm. Genom att försäkra att tidskriften är indexerad i lämpliga bibliografiska databaser ökar chansen att någon hittar artikeln.

Du behöver inte göra denna kontroll själv, fråga ditt bibliotek.

//Thomas

Ett svar på ”Att utvärdera en tidskrift med Ulrichweb

  1. Pingback: Mystiska konferenser | Forskningsrelaterat

Kommentarer är stängda.