Konferens: Mötesplats Open Access 2015

Engelska

Ett tema på konferensen var Open Data, och att tillgängliggöra forskningsdata. Sarah Callaghan presenterade varför det finns behov av att dela forskningsdata men lyfter även motstånd och problem som kan uppstå i samband med tillgängliggörande av data.

Hur mycket tid krävs för att göra denna rådata hållbar i ett längre perspektiv, och användbar för andra? Vad har forskaren för incitament av att tillgängligöra data? Sarah poängterar att det behövs någon typ av belöningsmodell som motsvarar den risk och det merarbete som krävs för att öppna upp sin data och exemplifierar en attityd som hon stött på med hjälp av ett citat från Terry Pratchetts Unseen Academicals:

Turtle

Detta är inte sköldpaddan från Pratchetts Discworld och är inte är rätt storlek för att ha varken elefanter eller världen på sin rygg; men den är söt.

“I’m all for the free sharing of information, provided it’s them sharing their information with us.”

Från konferensen: Mötesplats Open Access (MOA) 2015. Malmö 14-15 April. Ni hittar konferensens abstract och presentationer på: Mötesplats Open Access 2015

//Thomas Nyström, Biblioteket