”Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”

Vetenskapsrådet har precis publicerat en rapport om svensk vetenskaplig produktion med titeln Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv. I rapporten jämförs i vilken omfattning som svenska forskare citeras, och hur mycket svenska forskare publicerar sig i förhållande till forskare i andra länder. De skriver också att citeringar används som mått på forskningens genomslag och kvalitet. Det är roligt att läsa att svenska forskare är högt citeras och att svenska forskare producerar mycket. Rapporten visar också att andelen ociterade publikationer är låg i Sverige. Det stämmer alltså inte att svenska forskare skulle vara dåligt citerade trots ökade forskningsmedel. Det finns dock forskning som aldrig blir citerad och det finns många anledningar till detta, bl.a. att forskningsområdet är litet och/eller publikationen är på svenska. Glädjande, i vilket fall, är att svensk forskning används (citeras) av andra.

Det som jag finner problematiskt är att citeringar används som mått på kvalitet, data som rapporten baseras på bygger på samma grundmaterial som Web of Science har, och att det är en begränsad typ av publikationer som ingår i urvalet.Olika områden har olika publiceringstraditioner.

En citering säger inte något om varför en annan citerar det någon annan har skrivit. Kanske är det för att visa på ett dåligt exempel på hur forskning inte ska gå till? Kanske självciteras det mycket? Eller kanske är svenskar mer benägna att citera varandras forskning än forskning från andra länder? Tolka mig rätt nu. Jag menar varken att svensk forskning är dåligt, att det självciteras eller att svenskar bara citerar andra svenskar! Jag menar, och jag vet att många håller med mig, att det är problematiskt att säga att citeringar är ett mått på kvalitet. Däremot har citeringar många andra funktioner. Forskare citerar av olika anledningar och citeringsfönstret (antal månader/år en publikation är “citeringsbar”) varierar mellan olika vetenskapliga traditioner.

Huvudpoängen är att svensk forskning används. Nu ska vi bara bli bättre på att omsätta forskning i innovationer som gynnar oss vanliga människor (men även samhället och industrin)!

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Bibliometri, Forskningsfinansiärer av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.

1 svar på ””Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”

  1. Pingback: Svenska nivå 2 kanaler i det norska systemet | Forskningsrelaterat

Kommentarer är stängda.