Svenska nivå 2 kanaler i det norska systemet

Engelska

Norska modellen är en bibliometrisk del av den prestationsbaserade resurstilldelningsmodellen. Den bibliometriska delen baseras på antalet publikationer och citeringar. Den norska modellen mäter publiceringsaktivitet. I modellen poängsätts vetenskapliga publikationer baserat på publikationens kanal (förlag, tidskrift/serie eller webbplats) och publikationens form (artikel, kapitel, monografi). Kanaler är indelade i nivå 1 och nivå 2. Publikationer publicerade i nivå 2 tidskrifter ger mer poäng än nivå 1 tidskrifter. Sedan är det upp till varje lärosäte att bestämma hur poäng räknas: hur många poäng får en artikel, en monografi eller ett kapitel i en bok.

En del svenska lärosäten använder den norska modellen för resurstilldelning. Även om citeringar (se förra inlägget), eller den här typen av listor inte ska användas som mått på kvalitet (vi missar den enskilda verkets kvalitet när vi istället värderar förpackningen, dvs tidskriften eller förlaget), så är det så verkligheten ser ut. Därför kan det vara fördelaktigt att välja en kanal som ligger på nivå 2 i den norska modellen. Databasen till publikationskanaler hittar du här.

Det går söka fram svenska nivå 2 tidskrifter och förlag om du är intresserad av det. Om du går till avancerad sökning, väljer Sverige som land och nivå 2 i Scientific level får du träff på 9 tidskrifter som är värderade på nivå 2 i den norska modellen. Är du mer intresserade av nivå 1 så ändrar du den Scientifc level till nivå 1. Då finns det 22 tidskrifter listade. Låter du blir välja nivå så får du träff på alla svenska tidskrifter/förlag som är accepterade in i den här listan. På samma sätt kan du ta fram tidskrifter och förlag från andra länder som har godkänts in i listan. I den avancerade sökningen kan du begränsa dig till disciplin eller ämnesområde. Du kan också få fram vilka open access -tidskrifter finns med på listan.

Det är inte särskilt många svenska tidskrifter i den norska listan då det är norska och internationella tidskrifter som premieras. Det går dock att lämna in förslag på nya tidskrifter och/eller kanaler.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Bibliometri och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.