Endnoteweb Match

Engelska

Till Endnoteweb har det tillkommit en ny funktion, Match. Match är en funktion för att para ihop en titel och ett abstract till en relevant tidskrift.
Du loggar in på myendnoteweb.com och väljer funktionen Match:

Match functionNär du valt denna funktion klistrar du in verkets titel och abstract och klickar på find journals.

Ett tidskriftsförslag från Endnote.

Du får i regel ett antal tidskriftsförslag som kan vara relevanta för ditt verk. Notera att denna funktion endast matchar mot tidskrifter som har en koppling till Thomson Reuters och Web of Science. Därför kan det vara viktigt att dubbelkolla tidskriftens indexering och räckvidd i andra citeringsdatabaser och referensdatabaser. Det finns tidskrifter som är relevanta att publicera i som denna funktion inte kommer att hitta, men den ger ett bra stöd och ett relativ bra förlag.

Text: Thomas
Bild: Thomas