Open Access Week 2015

Engelska

Årets Tema för Open Access week är Samarbete eller “Open for Collaboration”. Temat syftar på samarbete som inspirerar och lyfter Open Access rörelsen. Det kan vara aktörer som stödjer och arbetar med infrastruktur för Open Access som exempelvis förlaget PLOS eller verktyget ImpactStory. Temat är också satt för att lyfta upp exempel på hur Open Access bidrar med att skapa nya forum för forskare att samarbeta via.

Open Access Week initierades av SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 2008 och är till för att väcka uppmärksamhet kring Open Access och få fler att bli involverade och intresserade i publiceringsfrågan. Årets Open Access Week kommer hållas nu mellan 19de och 25te oktober.OA-Week. Learn. Share. Advance

Text: Thomas