Webcast open access

Engelska

Thomson Reuters anordnar webcasten “Opening up Open Access”, under denna webcast kommer de att behandla vad de gör för att göra open access med tillgängligt

Talare och punkter:
Michelle van den Berk, University of Leiden kommer att behandla följande punkter:

  • The Open Access trends affecting Leiden University
  •  Managing Open Access research
  •  Her role with Converis

Peter Obee, Cardiff University kommer att behandla följande punkter:

  •  EPSRC requirements for Open Data
  •  Better tools and support to allow better research and administration
  •  How Cardiff enhances funder discovery and helped improve REF impacts

Denna webcast kommer att hållas imorgon onsdagen den 21 oktober 09:00 och 21 oktober 16:00.

Du måste registrera dig för att kunna följa webcasten.

IMAGE

Text: Thomas