Publicering och externa samarbeten

Engelska

På Högskolan i Borås samarbetar vi med andra universitet och med aktörer inom näringslivet, aktörer som Ericsson, Södra Älvsborgs sjukhus m.fl. Vad är viktigt för att detta samarbete ska kunna synligöras?

Ett viktigt steg för att kunna synligöra sampublikationer med andra högskolor och organisationer görs i registreringsprocessen, när vi lägger till data kopplat till vår organisationstillhörighet. I DiVA används fält som är knutna till författaren.

DiVA3

Du kan exempelvis under “välj organisation” lägga till din akademi för att visa att du tillhör Högskolan i Borås. Om du som författare också representerar en extern partner går det att lägga till den andra organisationen under fältet för Annan organisation.

När du registrerar din publikation hos en tidskrift är det också väldigt viktigt att du är noggrann med organisationstillhörighet. Om du fyller i informationen felaktigt kan det bli problem när vi och andra försöker samla in data kopplat till Högskolans publiceringar.

Article2Not univ

Om vi tittar på de två bilderna ovan som är hämtade från Web of Science ser vi att den övre bilden triggar relationskopplingen till Högskolan i Borås. Vi ser också att den andra bilden där det står Univ Coll inte gör det.

Kommer denna publikation tillräknas högskolans publikationer? Kommer samarbetet med Linköping synas? Det beror visserligen på hur sökningen ser ut, men om vi bara går på relationskopplingen i Web of science är svaret nej.

Text: Thomas