BADA, DiVA och datamigrering

Engelska

Vi har arbetat med att förbereda publikationsdata i BADA för migrering till DiVA och vi har nu påbörjat migreringen. Migreringen kommer att ske i flera omgångar, där vi börjar med att föra över publikationstypen “artikel” för att därefter fortsätta med övriga publikationstyper i tur och ordning. Ni kan redan nu hitta BADA-publikationer i DiVA.

Vi kommer att skriva uppdateringar kring migreringsprocessen här på bibliotekets blogg Forskningsrelaterat.

Text: Thomas