Migrering

Engelska

Migreringen av BADA fortsätter och DiVA fylls på med publikationer hela tiden. Både i form av gamla publikationer som migreras och nya publikationer som registreras. Just nu finns följande publikationer i DiVA: 

  • Artikel i tidskrift (1981)
  • Studentuppsats (Examensarbete) (507)
  • Artikel, recension (196)
  • Konferensbidrag (50)
  • Doktorsavhandling, monografi (16)
  • Rapport (14)
  • Kapitel i bok, del av antologi (9)
  • Övrigt (8)
  • Patent (8)
  • Doktorsavhandling, sammanläggning (7)

Text: Thomas