Diva-migrering

Engelska

Migreringen fortskrider och nu har vi  4502 publikationer i DiVA. Du hittar följande publikationer om du gör en sökning just nu:

  • Artikel i tidskrift (2094)
  • Kapitel i bok, del av antologi (606)
  • Studentuppsats (Examensarbete) (514)
  • Rapport (474)
  • Artikel, recension (197)
  • Doktorsavhandling, monografi (180)
  • Övrigt (153)
  • Bok (93)
  • Samlingsverk (redaktörskap) (68)
  • Konferensbidrag (63)

Text: Thomas Nyström