Ta reda på vem som äger din artikel

Engelska


Det är mycket att hålla ordning på när det kommer till öppet tillgänglig publicering. För att guida i djungeln kommer vi att publicera fem blogginlägg med tips på hur du som forskare kan hantera din artikel för att göra den öppet tillgänglig.

Tips #2: Ta reda på vem som äger din artikel

Om du publicerar i en traditionell tidskrift utan öppen tillgång kommer du att skriva på ett copyrightöverföringsavtal (copyright transfer agreement på engelska).Det innebär att förlaget, inte du, äger all text och alla figurer, tabeller och bilder som hör till din forskningsartikel. Beroende på vad som står i avtalet du skriver under så begränsar det hur du får dela och använda innehållet i den artikel du redan publicerat. Tänk på att läsa det finstilta i kontraktet om du t.ex. behöver återanvända en artikel i en sammanläggningsavhandling eller som ett bokkapitel!

Många förlag tillåter återanvändning av det accepterade manuskriptet. Du får ofta t.ex. publicera det accepterade manuskriptet i DiVA eller liknande databaser. Ofta sätter dock tidskriften ett embargo på allt från 6 till 48 månader innan man får sprida en artikel de just publicerat.

Därför är det viktigt att du kommer ihåg att spara ditt manuskript efter att förlaget accepterat det! Ladda gärna upp det i DiVA, som kan fungera som en bra lagringsplats för manuskript du inte vill råka slänga. Efter att du laddat upp det kommer en bibliotekarie kolla hur det får användas,och kan lägga in en embargoperiod innan det publiceras. När embargotiden är över kommer manuskriptet att publiceras automatiskt.

På måndag tipsar vi om hur du kan kontrollera vad du får göra med ditt accepterade manuskript.