Kontrollera vad du får göra med ditt manuskript

Engelska

Det är mycket att hålla ordning på när det kommer till öppet tillgänglig publicering. För att guida i djungeln kommer vi att publicera fem blogginlägg med tips på hur du som forskare kan hantera din artikel för att göra den öppet tillgänglig.

Tips #3: Så här kollar du vad du får göra med ditt accepterade manuskript

I vår första bloggpost skrev vi om hur viktigt det är att spara ditt accepterade manuskript. Du får ofta göra mer med det än med förlagets PDF.

För att se vad du får göra med ditt accepterade manuskript finns det många olika resurser. Biblioteket hjälper gärna till om du har några frågor, men här kommer ett par verktyg som du kan ta hjälp av om du vill kolla upp det hela själv.

SHERPA/ROMEO är en databas som har samlat väldigt många tidskrifters publiceringsvillkor. Genom att söka efter tidskriftens namn eller ISSN kan man få reda på exakt vad man för göra med vilken version, och vad som gäller för eventuell embargoperiod etc.

Här söker vi efter tidskriften Nursing in Critical Care:

Vi får då följande information i SHERPA/ROMEO:

  1. Författarens pre-print får publiceras direkt. Detta är den version av manuskriptet som inte genomgått peer review.
  2. Författarens accepterade manuskript (post-print) får också publiceras, med vissa restriktioner.
  3. Författarens accepterade manuskript får publiceras efter ett embargo på 12 månader.
  4. Förlagets PDF får inte användas. (Det står på två ställen, så viktigt är det.)
  5. Författarens accepterade manuskript får publiceras på en personlig hemsida, eller ett institutional repository. Det är precis vad DiVA är.
  6. När man publicerar författarens accepterade manuskript efter 12 månader måste man hänvisa till förlagets version, som alltid är den som ska citeras. DiVA skapar ett försättsblad med denna information, och det läggs till automatiskt när man väljer att publicera ett post-print.
  7. När man publicerar författarens accepterade manuskript måste detta föregås av en förklaring. Denna set statement finns på det försättsblad som DiVA lägger in. 

Det kan vara lite knepigt att utläsa all information som finns i SHERPA/RoMEO, så kontakta gärna Signe på biblioteket (signe.wulund@hb.se) för att få mer hjälp med att ta reda på hur du får använda ditt manuskript.

Ett annat tips är webbsidan How Can I Share It (http://www.howcanishareit.com/) – ett verktyg utvecklat av de vetenskapliga förlagen. Här kan man söka efter en enskild artikel, och få svar på hur man får dela den. Det funkar dock bara för artiklar som ingår i tidskrifter ägda av förlagen som byggt verktyget.

Text & figurer: Signe Wulund