Så får du dela vetenskapliga artiklar

Engelska

Det är mycket att hålla ordning på när det kommer till öppet tillgänglig publicering. För att guida i djungeln kommer vi att publicera fem blogginlägg med tips på hur du som forskare kan hantera din artikel för att göra den öppet tillgänglig.

Tips #5: Så här får du dela vetenskapliga artiklar

Vi har tidigare skrivit om hur du lämnar över rättigheterna till din artikel till tidskriften när du skriva på ett copyrightöverföringsavtal. Det innebär att förlaget, inte du, äger all text och alla figurer, tabeller och bilder som hör till din forskningsartikel. Beroende på vad som står i avtalet du skriver under så begränsar det hur du får dela och använda innehållet i den artikeln du redan publicerat.

Men förlagen vill också hjälpa forskare driva vetenskapen framåt. Därför har många av dem skrivit på Voluntary Principles for Article Sharing (pdf-fil) där de redovisar hur man får dela vetenskapliga artiklar i ett vetenskapligt samarbete:

Sharing should be allowed within research collaboration groups, namely groups of scholars or researchers invited to participate in specific research collaborations. Such groups would:
• be of the size that is typical for research groups of that discipline
• only share articles within and for the purposes of the group
• allow article sharing between subscribers and non-subscribers within the group
• include commercial researchers, subject to publisher policy or appropriate licensing
• include members of the wider public participating for the purposes of the group

Kort kan man saga att har du fått tag på en artikel som dina kollegor behöver för den forskning ni har gemensamt så får du alltså dela den. Du får t.ex. mejla eller kopiera eller lägga in i ert EndNote-bibliotek. Det gäller även kollegor utanför HB som inte själva har tillgång till artikeln. Däremot får du inte lägga upp den på en publik hemsida eller på sociala medier.

Webbsidan How Can I Share It är ett verktyg utvecklat av några vetenskapliga förlag. Här kan man söka efter en enskild artikel, och om den är utgiven av något av förlagen bakom How Can I Share It så får man svar på hur man får dela den.

Text & figur: Signe Wulund