Nytt från Vetenskapsrådet: Datahanteringsplan för finansiering

Engelska

Vetenskapsrådet avslutade 2018 med nyheten att alla som kommer att få bidrag från och med nyåret kommer att behöva ha en datahanteringsplan. Än så länge finns inga detaljer, men de skriver:

Du ska inte skicka in datahanteringsplanen till oss när du söker forskningsmedel, men din medelsförvaltare ska ansvara för att en plan kommer att finnas på plats när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Vi uppdaterar givetvis bloggen Forskningsrelaterat när VR kommer med mer information.

Vetenskapsrådets nyhet (publicerad 17/12/18) finns att läsa här:
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/2018-12-17-2019-maste-alla-som-far-bidrag-av-oss-ha-en-datahanteringsplan.html

Text: Signe Wulund