Avtal med Elsevier – vad händer?

Det har gått ungefär ett år sedan BIBSAM och Elsevier avbröt sina förhandlingar, och som en konsekvens av detta har lärosäten i Sverige saknat tillgång till artiklar i Elseviers tidskrifter publicerade efter den 1 juli 2018.

I början av maj meddelade BIBSAM att man skrivit på ett MoU med Elsevier, och att förhandlingarna återupptagits. Målet är att ha ett nytt avtal klart innan slutet av 2019. En av de punkter som tas upp i avsiktsförklaringen är vikten av öppen tillgång – det står att den avtalsmodell som diskuteras ska innehålla både tillgång till och publicering av artiklar.

Hur har då den nuvarande bristen på tillgångar till nya Elsevierartiklar påverkat forskare runt om i landet? Tidigare i år genomförde KB en enkät om detta, och fick in över 4000 svar. Slutrapporten om denna är att vänta i sommar (analysen är i skrivande stund inte färdigt), men i en intervju med Universitetsläraren meddelar KB att preliminära resultat visar att 81% av forskarna hade behövt artiklar från Elsevier.

Hur ska man bäst gå tillväga om man vill åt en låst artikel? Biblioteket har en poster med tips.

Nu när det snart gått ett år så börjar också embargotiden (ofta 12 månader) att gå ut för de artiklar som var nya förra året, vilket betyder att fler parallellpublicerade versioner kommer att börja dyka upp om man använder t.ex. Unpaywall (tillägg till browser) eller Open Access Button (tillägg till browser + söktjänst).

Text: Signe Wulund