Publikationer, rättigheter och Open access

Björn Brorström skriver i Rektorsbloggen om anledningar till varför Open access (OA) och öppenhet i vetenskaplig verksamhet är viktigt. Björn beskriver också hur arbetet med OA intensifieras och att tidigare barriärer för fri tillgång börjar fasas ut. I samband med detta är det viktigt att universitet och högskolor förbereder sig för kommande förhandlingar så att inte nya finansieringsstrukturer bidrar med ökade kostnader.

Högskolor och universitet förhandlar i regel på en övergripande nivå med policys och styrdokument, men ofta är det är upp till den individuella forskaren att välja tidskrift. Därför har du som forskare viss makt när det kommer till publicering. Det är du som har möjlighet att ställa krav på tidskriften och förhandla hur och på vilka villkor de ska ha rätt till ditt verk.

För att kunna ställa krav och förhandla är det viktigt att du vet vilka villkor tidskriften har och vilka alternativ som finns. Om du har hittat tidskrifter men är osäker på hur villkoren ser ut går det ganska lätt att hitta dem på SHERPA/ RoMEO en databas vars syfte är att lista olika tidskrifters publikationsvillkor. Hitta gärna flera tidskrifter jämför dem och gör ett informerat val. Du bör fortfarande dubbelkolla villkoren med de olika tidskrifterna, SHERPA/ RoMEO skriver själva: 

“All information is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice”

Databasen bidrar med ett mervärde då den ger ett uniformt gränssnitt vilket gör det lätt att jämföra flera olika tidskrifters villkor.

Om du behöver hjälp att hitta tidskrifter eller om du vill diskutera publikationsvillkor och OA hjälper vi på biblioteket gärna till.

Text: Thomas Nyström

Diva-migrering

Migreringen fortskrider och nu har vi  4502 publikationer i DiVA. Du hittar följande publikationer om du gör en sökning just nu:

 • Artikel i tidskrift (2094)
 • Kapitel i bok, del av antologi (606)
 • Studentuppsats (Examensarbete) (514)
 • Rapport (474)
 • Artikel, recension (197)
 • Doktorsavhandling, monografi (180)
 • Övrigt (153)
 • Bok (93)
 • Samlingsverk (redaktörskap) (68)
 • Konferensbidrag (63)

Text: Thomas Nyström

Importera till DiVA

Det finns en importfunktion i DiVA. Med hjälp av denna funktion kan du underlätta registreringsprocessen och få med merparten av den information som krävs för att registrera en publikation.

Följ guiden “How to use the import function in DiVA 2015-12-14“. Om det är något som är otydligt kan du kontakta Thomas Nyström på biblioteket så kommer han gärna ut och visar hur det går till.

Metadata

Text: Thomas

 

 

Migrering

Migreringen av BADA fortsätter och DiVA fylls på med publikationer hela tiden. Både i form av gamla publikationer som migreras och nya publikationer som registreras. Just nu finns följande publikationer i DiVA: 

 • Artikel i tidskrift (1981)
 • Studentuppsats (Examensarbete) (507)
 • Artikel, recension (196)
 • Konferensbidrag (50)
 • Doktorsavhandling, monografi (16)
 • Rapport (14)
 • Kapitel i bok, del av antologi (9)
 • Övrigt (8)
 • Patent (8)
 • Doktorsavhandling, sammanläggning (7)

Text: Thomas