Diva-migrering

Migreringen fortskrider och nu har vi  4502 publikationer i DiVA. Du hittar följande publikationer om du gör en sökning just nu:

 • Artikel i tidskrift (2094)
 • Kapitel i bok, del av antologi (606)
 • Studentuppsats (Examensarbete) (514)
 • Rapport (474)
 • Artikel, recension (197)
 • Doktorsavhandling, monografi (180)
 • Övrigt (153)
 • Bok (93)
 • Samlingsverk (redaktörskap) (68)
 • Konferensbidrag (63)

Text: Thomas Nyström

Migrering

Migreringen av BADA fortsätter och DiVA fylls på med publikationer hela tiden. Både i form av gamla publikationer som migreras och nya publikationer som registreras. Just nu finns följande publikationer i DiVA: 

 • Artikel i tidskrift (1981)
 • Studentuppsats (Examensarbete) (507)
 • Artikel, recension (196)
 • Konferensbidrag (50)
 • Doktorsavhandling, monografi (16)
 • Rapport (14)
 • Kapitel i bok, del av antologi (9)
 • Övrigt (8)
 • Patent (8)
 • Doktorsavhandling, sammanläggning (7)

Text: Thomas

BADA, DiVA och datamigrering

Vi har arbetat med att förbereda publikationsdata i BADA för migrering till DiVA och vi har nu påbörjat migreringen. Migreringen kommer att ske i flera omgångar, där vi börjar med att föra över publikationstypen “artikel” för att därefter fortsätta med övriga publikationstyper i tur och ordning. Ni kan redan nu hitta BADA-publikationer i DiVA.

Vi kommer att skriva uppdateringar kring migreringsprocessen här på bibliotekets blogg Forskningsrelaterat.

Text: Thomas

Registrera i BADA 2014

Snart är dags att registrera i BADA igen om man inte redan gjort det. Sista dagen att registrera årets publikationer inför årsredovisningen och det årliga uttaget är den 16. januari 2015. Du kan registrera dina publikationer redan nu och du behöver inte vara på högskolan för att göra det.

Du registrerar dina publikationer genom att logga in på BADA. Du använder dina vanliga inloggningsuppgifter; signatur & lösenord. Sedan väljer du Samlingar som finns i menyn till vänster. Skrolla sedan tills du kommer till din institution och därefter väljer du en av samlingarna Artiklar och rapporter, Böcker och bokkapitel, Konferensbidrag (både papers & posters från konferenser registreras i den här samlingen). För Textilhögskolans konstnärliga forskare finns även samlingen Föremål, material, utställningar etc för konstnärligt arbete. När du har valt en samling att registrera i klickar du på den och då kommer du till själva samlingen där det finns en knapp som heter Publicera i denna samling. Klicka på den. Första sidan av formuläret kan du gå vidare från utan att ha gjort något. Det är nu på sidan två du ska börja registrera din publikation: Författarna, titeln, institutionen etc. Du ska fylla i namnen på alla som har medförfattat, oavsett om de är anställda vid Högskolan i Borås eller vid något annat lärosäte/organisation, och även deras signaturer om de är anställda vid Högskolan i Borås.

Det finns några uppgifter som är obligatoriska att fylla i. Har du missat något av dem och klickar på Nästa för att komma vidare, kommer du att få meddelande om att årtalet t.ex. saknas. Fyll i det som saknas för att komma vidare.

När du kommer till Ämneskategorier så måste du klicka på länken Ämneskategorier för att kunna välja någon av kategorierna. Du ska alltså inte skriva något själv här. Ämenskategorierna är ganska otympliga men välj den som är närmast ämnet för din publikation.

Om din publikation inte faller inom någon av de profilområden som finns listade välj då inget.

Frågan om Hållbar utveckling är obligatorisk att svara ja eller nej på. Frågan handlar om du i din publikation sätter din forskning i ett hållbar utvecklings-perspektiv.

Fyll alltid i sammanfattningen även om du inte har något som kan kallas för en sammanfattning. Detta för att då blir din publikation mer synlig i söksammanhang. Nyckelord är bra att fylla i av samma anledning.

Du kan också bifoga en fil till din registrering. Det fungerar på samma sätt som att bifoga en fil till en e-postmeddelande. När det gäller artiklar så kan du oftast bifoga den version av din artikel som har genomgått refereegranskningen men inte fått förlagets layout än. Du kan kolla på Sherpa/RoMEO vilka regler som gäller för olika förlag och tidskrifter.

Sedan har du möjlighet att kontrollera din registrering. Har du skrivit alla namn korrekt etc. Därefter kan du gå vidare genom att godkänna publiceringsavtalet. Avtalet gäller studenternas examensarbete men den måste ändå godkännas för att registgreringen kommer till oss på biblioteket för granskning.

När registreringen har granskats får du ett mail om att registreringen är godkänt. Ibland kan det hända att en registrering blir refuserad. Då får du mail om det med en förklaring till vad som saknas. Då ska du logga in i BADA igen, fylla i det som saknas för att sedan godkänna avtalet igen så att registreringen kommer till oss igen för granskning.

Skulle det bli fel, och när det uppstår frågor, kan ni kontakta mig, pieta.eklund(a)hb.se

Just nu (2014-11-11) ser läget ut så här för hela högskolan:

Publication Type Count
Book chapter, peer reviewed scientific 15
Article, other 2
Article, other scientific 2
Article, peer reviewed scientific 83
Article, review 2
Book 4
Book chapter 13
Conference paper, other 11
Conference paper, peer reviewed 43
Conference poster 6
Doctoral thesis 18
Licentiate thesis 1
Other 3
Report 22
Preprint 22
Total 247

Vi brukar ha ca 500-550 publikationer/år, vilket betyder att det finns fortfarande ca 250-300 oregistrerade publikationer.

Pieta Eklund