Uppföljning av OA-riktlinjer

Det finns några forskningsfinansiärer som har krav på att forskingsresultat från forskning de ger bidrag till ska göras öppet tillgängliga. Nu har några av dem börjat följa upp hur detta krav har efterlevts. En nyutkommen rapport från Riksbankens jubileumsfond (RJ) har undersökt hur kraven har fungerat i praktiken. I undersökningen har kostnaderna för open access undersökts liksom en enkät gjorts bland de som har fått anslag från RJ mellan 2010 och 2014, 214 stycken projekt.  Rapporten visar att det finns en positiv attityd bland forskare till open access men att det finns behov att komplettera de riktlinjer som RJ har idag.

Ladda ner rapporten Uppföljning av Riksbankens jubileumsfonds riktlinjer för öppen tillgång av Christer Lagvig.

Text: Pieta Eklund

 

 

”Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”

Vetenskapsrådet har precis publicerat en rapport om svensk vetenskaplig produktion med titeln Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv. I rapporten jämförs i vilken omfattning som svenska forskare citeras, och hur mycket svenska forskare publicerar sig i förhållande till forskare i andra länder. De skriver också att citeringar används som mått på forskningens genomslag och kvalitet. Det är roligt att läsa att svenska forskare är högt citeras och att svenska forskare producerar mycket. Rapporten visar också att andelen ociterade publikationer är låg i Sverige. Det stämmer alltså inte att svenska forskare skulle vara dåligt citerade trots ökade forskningsmedel. Det finns dock forskning som aldrig blir citerad och det finns många anledningar till detta, bl.a. att forskningsområdet är litet och/eller publikationen är på svenska. Glädjande, i vilket fall, är att svensk forskning används (citeras) av andra.

Det som jag finner problematiskt är att citeringar används som mått på kvalitet, data som rapporten baseras på bygger på samma grundmaterial som Web of Science har, och att det är en begränsad typ av publikationer som ingår i urvalet.Olika områden har olika publiceringstraditioner.

En citering säger inte något om varför en annan citerar det någon annan har skrivit. Kanske är det för att visa på ett dåligt exempel på hur forskning inte ska gå till? Kanske självciteras det mycket? Eller kanske är svenskar mer benägna att citera varandras forskning än forskning från andra länder? Tolka mig rätt nu. Jag menar varken att svensk forskning är dåligt, att det självciteras eller att svenskar bara citerar andra svenskar! Jag menar, och jag vet att många håller med mig, att det är problematiskt att säga att citeringar är ett mått på kvalitet. Däremot har citeringar många andra funktioner. Forskare citerar av olika anledningar och citeringsfönstret (antal månader/år en publikation är “citeringsbar”) varierar mellan olika vetenskapliga traditioner.

Huvudpoängen är att svensk forskning används. Nu ska vi bara bli bättre på att omsätta forskning i innovationer som gynnar oss vanliga människor (men även samhället och industrin)!

Pieta Eklund

ORCiD + HB = sant!

Förra veckan tog rektorn nytt beslut om publicering vid HB, bl.a. att alla forskare och forskarstuderande vid HB måste skaffa sig ett ORCiD (dnr 117-15). Några har sedan tidigare skaffat sig ett ORCiD, däribland alla de som sökt pengar från VR då det behövs för att kunna logga in i PRISMA.

ORCiD är ett unikt ID-nummer för forskare. Det är som ett personnummer. Du särskiljs från andra som har samma eller ett liknande namn. Om du har bytt namn kommer ditt ID hålla ihop dina publikationer från tiden innan och efter namnbytet. Om du har Scopus-ID eller Web of Science-ID sedan innan kan även dessa koppas nu ihop med hjälp av ORCiD. Mikael Skrivfars har skaffat och hans nummer och profil ser ut så här: http://orcid.org/0000-0002-6596-8069

Det är lätt att skaffa sig ORCiD. Du kan gå till orcid.org klicka på sign up och börja fylla i formuläret. Det är viktigt att du fyller i ditt namn och Högskolan i Borås. Använd mailet som du har från Högskolan i Borås när du registrerar dig. Du kommer att  få ett mail som vill att du ska bekräfta ditt e-post. Gör det. Sedan har du ett ORCiD. Se guiden How to get an ORCiD 2015-04-16 om du är intresserad av att se hur registreringsprocessen går till.

Skicka gärna ditt  ORCiD till oss på biblioteket. När det nya publikationsdatabas, DiVA, tas i bruk kommer vi att kunna berika posterna i databasen med ditt ORCiD. I DiVA kommer det att vara möjligt att fylla i ORCiD. Har du några frågor om ORCiD eller behöver hjälp med det kan du kontakta thomas.nystrom(a)hb.se eller pieta.eklund(a)hb.se

Läs också våra tidigare inlägg om ORCiD
ORCID, en kort text om varför
ORCID – ett internationellt ID för forskare

text: Pieta Eklund
Guide: Thomas Nyström

ORCID, en kort text om varför

Vi har tidigare presenterat ORCID i inlägget ORCID – ett internationellt ID för forskare. ORCID är en organisation som arbetar för att skapa internationella och unika identitetsnummer som kopplar samman forskare och forskning.

Varför är det då relevant att skapa ett ORCID? Ett exempel är Vetenskapsrådets och Formas & Fortes ansökningssystem Prisma som kräver att du har ett ORCID för att kunna ansöka om forskningsmedel eller ens skapa ett konto. En annan fördel med ORCID är att det underlättar vid citeringsanalys och citeringssök, dvs. det blir mindre risk att eventuella namnar och stavningsskillnader skapar förvirring i en träfflista.

ORCID är redan kopplat till flera stora universitet och samarbetar med publicister som Elsevier, Thomson Reuters, Springer med flera. Du hittar en lista med anknutna organisationer på ORCID integration chart.

DiVA, vårt nya digitala arkiv som är under implementering kommer att kunna koppla ORCID-nummer till högskolans publikationer. Metadatan från dessa publikationer kommer sedan kopplas vidare till den nationella bibliografiska databasen Swepub som kan föra över data till Prisma. Det här kommer underlätta vid framtida ansökningar då en publikationslista kan hämtas mellan systemen och bifogas till din ansökan.

Ni kan skaffa ett ORCID genom att gå in på sidan ORCID.org och registrera er.

orcid_128x128

Om ni har frågor kan ni kontakta mig på Thomas.nystrom@hb.se

/Thomas Nyström