Att testa en tidskrift

Som en fortsättning på den tidigare texten “Bedöma förlag och tidskrifter” så kommer här en lista på saker att akta sig för enligt Dom Mitchel, Community Manager at DOAJ:

“– Mass emails asking for submissions (spamming)
– Misspelt/nonsensical/poor quality language on the site
– Misleading journal titles
– Multiple journal launch dates at the same time
– Few/no articles published or articles published more than once
– Fake impact factor
– No archiving
– Running many/expensive conferences
– Unidentifiable editorial board (or board looks too good to be true)

If in doubt, check it!”

(Mitchel, 2014, p.19)

Om en eller flera av dessa punkter stämmer in på en tidskrift finns det anledning att vara skeptisk. Det finns flera databaser som kan användas för att testa tidskriftens kvalitet och räckvidd, här är ett par exempel: Ulrichsweb, SHERPA/ RoMEO, Web of Science “Journal Citation Reports”, Scopus “Compare journals” och Google Metrics. 

DOAJ: Directory of Open Access Journals (DOAJ) Strävar efter att vara platsen dit du går för att hitta vetenskapliga Open Access (OA)-tidskrifter som garanterar att de kontrollerar sitt vetenskapliga innehåll på ett kvalitativt sätt.

Jag tänker göra exempel där jag utgår från en tidskrift som jag hittar i DOAJ. I denna första del börjar jag med att hitta tidskriften som jag ska testa. Genom att söka på “journal of applied” hittar jag tidskriften: “Journal of Applied Fluid Mechanics”. Då jag hittat tidskriften i DOAJ vet jag att den är OA och att den genomgått viss kontroll. Jag hittar också ett ISSN, en publicist och ser att den har publicerat 8 volymer sedan 2008. Det betyder inte automatiskt att det är en bra tidskrift, men vi har lite data att testa.

Fortsättning följer, nästa gång kommer jag titta på denna tidskrift i Ulrichsweb.

Mitchel, D., 2014. Shifting academia’s focus to quality open access journals. [Lecture]. KTHB, 22 Oktober. (http://www.kth.se/polopoly_fs/1.511898!/oaweek_kth.pdf) [2015-02-10]

/Thomas

Ny resurs på biblioteket: OECD iLibrary Education

Biblioteket prenumererar sedan ett tag tillbaka på OECD iLibrary Education.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling. Via OECD iLibrary Education, som vi har tillgång till, hittar du e-böcker inom utbildning och undervisning.

Du kan ju t.ex. läsa publikationen Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Sweden 2013
Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Sweden 2013 | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Solution

Pieta Eklund

Nyheter i publiceringsvärlden

Just nu händer det mycket i publiceringsvärlden både internationellt och nationellt.

Elsevier är ett stort globalt förlag som har runt 2 000 vetenskapliga tidskrifter i sitt stall och just nu är det över 4 400 (2012-02-08) forskare världen över som bojkottar Elsevier. Enligt forskarna finns det tre huvudsakliga orsaker till bojkotten: 1) tidskriftspriserna är väldigt höga 2) Elsevier säljer sina tidskrifter i paket, vilket gör att biblioteken måste köpa dessa paket som innehåller många tidskrifter om biblioteken inte vill ha men måste köpa för att få tillgång till de som biblioteken faktiskt vill ha. Elsevier utnyttjar sina viktigaste tidskrifter för att maximera sina vinster m.a.o. 3) de stödjer lagförslag som SOPAPIPA och Research Works Act (RWA) som har som enda syfte att begränsa det fria utbytet av information. På den här sidan kan du protestera och här kan du läsa ett intressant blogginlägg om RWA i vilket det skrivs om både förlagsperspektivet och forskarperspektivet. Det som är lite märkligt är att forskarna attackerar Elsevier när många andra globala förlag agerar exakt likadant. Det är inte heller helt sant att Elsevier tvingar biblioteken att köpa dessa stora tidskriftspaket för att få tillgång till några specifika tidskrifter och de är inte heller ensamma i att stödja SOPA, PIPA eller RWA. Elsevier är dock ett förlag som är båda synligt och välkänt, vilket kanske är orsaken till att de nu får vara målet för bojkotten?

COAR (Confederation of Open Access Repositories) är en organisation som arbetar för samarbete mellan institutionella arkiv och open access och de anser att open access har stor påverkan på vetenskaplig publicering. De har skrivit ett öppet brev till Elsevier där de kritiserar Elseviers affärsmodell som försvårar open access-publicering. De menar att förlaget aktivt har arbetat mot forskarens rättighet till parallellpublicering och försöker därmed bromsa open access-utvecklingen. Elsevier kräver att lärosäten som har ett open access-krav ska ingå i ett särskilt avtal med dem, annars har forskaren inte rätt att lägga ut den godkända författarversionen av sin artikel i ett institutionellt arkiv.

Alla har nog hört om SOPA och PIPA men det är troligtvis inte så många som har hört om Research Works Act (RWA). Det är ett lagförslag som presenterades i december 2011. Syftet med förslaget är att förbjuda myndigheter som finansierar forskning med skattemedel att kräva open access för den forskningen som de finansierar. RWA vill alltså förbjuda myndigheterna att göra något som skulle resultera i tillgängliggörandet av att förlagspublicerad forskning, även om den är finansierad med skattemedel, om inte förlaget först godkänner tillgängliggörandet.

Nationellt glädjande och speciellt för Stockholm är att Stockholms stad som äger rättigheterna till Alva och Gunnar Myrdals* litterära kvarlåtenskap har digitaliserat en del av böckerna och gör dem tillgängliga som e-böcker via Stockholms stadsbibliotek. Senare kommer de även vara print-on-demand. Det är 15 titlar det handlar om just nu men ytterligare titlar kan komma att publiceras senare. När den tekniska lösningen är färdig kommer dessa titlar vara tillgängliga även för resten av Sverige via Libris.

*Alva Myrdal var en svensk politiker och hon mottog Nobels fredspris 1982.
Gunnar Myrdal var också en svensk politiker men även en ekonom. Han fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobles minne 1974.

Ursprungligen publicerad i Biblioteksbloggen 2012-02-10

Av: Pieta Eklund

Biblioteket har nu Taylor & Francis

Taylor & Francis är ett nytt tidskriftspaket med över 1 400 titlar inom områden som Social sciences and Humanities och Science and Technology. Allt finns i fulltext från 1997 och fram till idag. Här kan du bland annat hitta många centrala tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap samt utbildningsvetenskap.

taylorfrancis1Du hittar den på BLR-webben under Söka information / Databaser / Databaser 2012.

Ursprungligen publicerad i Biblioteksbloggen 2012-01-18