Diva-migrering

Migreringen fortskrider och nu har vi  4502 publikationer i DiVA. Du hittar följande publikationer om du gör en sökning just nu:

 • Artikel i tidskrift (2094)
 • Kapitel i bok, del av antologi (606)
 • Studentuppsats (Examensarbete) (514)
 • Rapport (474)
 • Artikel, recension (197)
 • Doktorsavhandling, monografi (180)
 • Övrigt (153)
 • Bok (93)
 • Samlingsverk (redaktörskap) (68)
 • Konferensbidrag (63)

Text: Thomas Nyström

Migrering

Migreringen av BADA fortsätter och DiVA fylls på med publikationer hela tiden. Både i form av gamla publikationer som migreras och nya publikationer som registreras. Just nu finns följande publikationer i DiVA: 

 • Artikel i tidskrift (1981)
 • Studentuppsats (Examensarbete) (507)
 • Artikel, recension (196)
 • Konferensbidrag (50)
 • Doktorsavhandling, monografi (16)
 • Rapport (14)
 • Kapitel i bok, del av antologi (9)
 • Övrigt (8)
 • Patent (8)
 • Doktorsavhandling, sammanläggning (7)

Text: Thomas

BADA, DiVA och datamigrering

Vi har arbetat med att förbereda publikationsdata i BADA för migrering till DiVA och vi har nu påbörjat migreringen. Migreringen kommer att ske i flera omgångar, där vi börjar med att föra över publikationstypen “artikel” för att därefter fortsätta med övriga publikationstyper i tur och ordning. Ni kan redan nu hitta BADA-publikationer i DiVA.

Vi kommer att skriva uppdateringar kring migreringsprocessen här på bibliotekets blogg Forskningsrelaterat.

Text: Thomas