Temanummer om altmetrics

Information Standards Quarterly (ISQ) Summer 2013 Volume 25, no. 2 är ett temanummer om almetricts.

Alltmetrics uttnytjar alltså den sociala webben: tweets, Facebooklikes, sociala bokmärken och annat för att följa diskussionen och spridningen av forskningsartiklar och annan vetenskaplig material. Det handlar om en enskild artiklens påverkansgran/spridnings eller på engelska: article-level-metrics, ALM. Termen “Altmetrics” är från 2010 och Martin Fenner, radaktör för detta temanummer, menar att Altmetrics har vuxit upp. Fokus har gått från att disktuera om det går att samla in datan och vad skulle vara nytta med altmetrics och kan dessa siffror användas som komplement till statistik och antalet citeringar till att diskutera best practices, hur altmetrics kan hjälpa oss att förstå hur forskningen påverkar samhället osv. Det finns många områden att forska, bl.a. motverka fusk med altmetrics.

Altmetrics är ett spännande område och dessa mått tar hänsyn till den enskilda artikeln och diskussionerna den har väckt, men den går också att spela med vilket kan göra siffrorna oanvändbara. Det går att påverka dessa siffror så som det går att påverka antalet citeringar, köpa impact factor etc. Faran är att samma organisationer och personer som missbrukar open access kommer även att missbruka detta, om de inte redan gör det. Läs Scholarly Kitchens blogginlägg om hur lätt det är att påverka Google Scholar’s siffror.

Pieta Eklund