Universitet och högskolor Årsrapport 2013

Universitetskanslersämnetet har tagit sig an att ge ut årsrapporten om univeristet och högskolor. Tidigare gjordes den av Högskoleverket. I rapporten finns statistik från universitet och högskolor, de har sammanfattat läget och tydliggjort trender i högskolans utveckling.

Det som framgår i rapporten är bl.a. att högskolor blir mer och mer forskningsinriktade. Fördelningen mellan utbildning och forskning har förändrats. Utbildningen har fått minskade resurser medan forskningen har fått mer. Det är färre som påbörjar studier på grund- och avanceradnivå medan antalet som påbörjar forskarutbildningen ökar.

Hämta hem rapporten Universitet och högskolor Årsrapport 2013.

Pieta Eklund