Handleda doktorander

Är du ny doktorand eller ny i handledarrollen? Ronny Gunnarsson (Göteborgs Universitet/ James Cook University Australia) har forskat om handledning av doktorander. Han ville bli bättre handledare för sina doktorander och bestämde sig för att videointervjua handledare och doktorander. Intervjuerna resulterade i sex timmar av intervjuer som resulterade i tre filmer.

Who wants Einstein är en serie av tre filmer:

Första filmen kan sammanfattas med följande åtta punkter:

  1. Se till att doktorandarbete är roligt
  2. Klargör förväntningar och struktur
  3. Det finns inte en sanning. Det finns valmöjligheter
  4. Doktoranden växer
  5. Prata öppet om meningsskiljaktigheterna
  6. Rätt antal handledare: inte för många eller för få
  7. Doktoranden ska få bestämma rätt mycket
  8. Handledaren ska uppmupptra, sporra och stödja

Varje film avslutas med diskussionsfrågor som kan vara relevanta att diskutera i handledargrupperna, t.ex. vem har det slutgiltiga ansvaret, studenten eller handledaren och borde handledare gå handledarkurser och utveckla sin pedagogik regelbundet? Du vet kanske att CLU, Centrum för lärande och undervisning, arrangerar handledarkurser?

Pieta Eklund