Nyheter i publiceringsvärlden

Just nu händer det mycket i publiceringsvärlden både internationellt och nationellt.

Elsevier är ett stort globalt förlag som har runt 2 000 vetenskapliga tidskrifter i sitt stall och just nu är det över 4 400 (2012-02-08) forskare världen över som bojkottar Elsevier. Enligt forskarna finns det tre huvudsakliga orsaker till bojkotten: 1) tidskriftspriserna är väldigt höga 2) Elsevier säljer sina tidskrifter i paket, vilket gör att biblioteken måste köpa dessa paket som innehåller många tidskrifter om biblioteken inte vill ha men måste köpa för att få tillgång till de som biblioteken faktiskt vill ha. Elsevier utnyttjar sina viktigaste tidskrifter för att maximera sina vinster m.a.o. 3) de stödjer lagförslag som SOPAPIPA och Research Works Act (RWA) som har som enda syfte att begränsa det fria utbytet av information. På den här sidan kan du protestera och här kan du läsa ett intressant blogginlägg om RWA i vilket det skrivs om både förlagsperspektivet och forskarperspektivet. Det som är lite märkligt är att forskarna attackerar Elsevier när många andra globala förlag agerar exakt likadant. Det är inte heller helt sant att Elsevier tvingar biblioteken att köpa dessa stora tidskriftspaket för att få tillgång till några specifika tidskrifter och de är inte heller ensamma i att stödja SOPA, PIPA eller RWA. Elsevier är dock ett förlag som är båda synligt och välkänt, vilket kanske är orsaken till att de nu får vara målet för bojkotten?

COAR (Confederation of Open Access Repositories) är en organisation som arbetar för samarbete mellan institutionella arkiv och open access och de anser att open access har stor påverkan på vetenskaplig publicering. De har skrivit ett öppet brev till Elsevier där de kritiserar Elseviers affärsmodell som försvårar open access-publicering. De menar att förlaget aktivt har arbetat mot forskarens rättighet till parallellpublicering och försöker därmed bromsa open access-utvecklingen. Elsevier kräver att lärosäten som har ett open access-krav ska ingå i ett särskilt avtal med dem, annars har forskaren inte rätt att lägga ut den godkända författarversionen av sin artikel i ett institutionellt arkiv.

Alla har nog hört om SOPA och PIPA men det är troligtvis inte så många som har hört om Research Works Act (RWA). Det är ett lagförslag som presenterades i december 2011. Syftet med förslaget är att förbjuda myndigheter som finansierar forskning med skattemedel att kräva open access för den forskningen som de finansierar. RWA vill alltså förbjuda myndigheterna att göra något som skulle resultera i tillgängliggörandet av att förlagspublicerad forskning, även om den är finansierad med skattemedel, om inte förlaget först godkänner tillgängliggörandet.

Nationellt glädjande och speciellt för Stockholm är att Stockholms stad som äger rättigheterna till Alva och Gunnar Myrdals* litterära kvarlåtenskap har digitaliserat en del av böckerna och gör dem tillgängliga som e-böcker via Stockholms stadsbibliotek. Senare kommer de även vara print-on-demand. Det är 15 titlar det handlar om just nu men ytterligare titlar kan komma att publiceras senare. När den tekniska lösningen är färdig kommer dessa titlar vara tillgängliga även för resten av Sverige via Libris.

*Alva Myrdal var en svensk politiker och hon mottog Nobels fredspris 1982.
Gunnar Myrdal var också en svensk politiker men även en ekonom. Han fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobles minne 1974.

Ursprungligen publicerad i Biblioteksbloggen 2012-02-10

Av: Pieta Eklund