Publicera!

Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor är en ny rapport från Svensk biblioteksförening som är skriven av Helena Francke, lektor vi Bibliotekshögskolan. Rapporten handlar om svenska forskningsbibliotekens arbete kring publiceringsfrågor och de nya uppgifter som forskningsbiblioteken har tagit på sig. Läsvärd rapport för bibliotekarier men även forskare för en inblick i vad vi på biblioteket kan göra för er.

Francke kommer bl.a. fram till att det är viktigt att forskare uppfattar bibliotekets aktiviteter som något som kommer dem till nytta på olika sätt samt att bibliotekets publiceringsverksamhet är förankrat hos bibliotekets och lärosätets ledning. Hon skriver också att det är viktigt att biblioteket (bibliotekarier) har en förståelse för de vetenskapliga praktiker som präglar olika forskningsområden, ett sätt fungerar inte för alla. Det finns olika publiceringspraktiker inom t.ex. medicin, juridik, informatik och humaniora och det är viktigt att vi inte börjar värdera mellan praktikerna eller tvinga alla i samma form.

Det inte är endast biblioteken som ska ha förståelse för forskarpraktiker för att ha förtroende hos forskarsamhället tycker jag. Även lärosätens ledning, forskningsfinansiärer och andra som utvärderar forskning bör ha kunskap om skillnaderna och eventuella likheter i publiceringspraktiker för att få förtroende.

Pieta Eklund

Bibliotekets nya webb

Vi har efter många månaders jobb släppt bibliotekets nya webb. Det mesta av det gamla är fortfarande kvar men vi har strukturerat om lite samt att vi har skapat en ingång för forskare. Syftet med ingången är att forskare och forskarstuderande kan snabbt hitta sådant som vi tänker är relevant för forskare och som vi på biblioteket kan hjälpa med, så som publiceringsstöd, om BADAoch stöd att i sista fasen av avhandlingsarbete. Vi hoppas att du kommer att hitta det du behöver. Tips på utvecklingsidéer tas tacksamt emot.

I samband med släppet så har även BADA anpassats utseendemässigt till Högskolans nya webb. Om något ser galet ut där så hör av dig!

Pieta Eklund