Konferensbluff

Våra epostlådor fylls varje dag med inbjudningar att publicera hos diverse förlag, en del av dem är tidskrifter med gott rykte och en del är sådana som inte har ett gott rykte. Dessa tidskrifter finns där för att komma åt författaravgiften – en avgift som författaren betalar för att artikeln publiceras i tidsrkiften. T.ex. använder PLoS, Public Library of Science använder författaravgiften för att finansiera sin megatidskrift men det gör inte PLoS till ett tveksamt förlag. Vad som gör en till ett tveksamt förlag är t.ex. bristen på peer review.

Det är inte bara dessa tveksamma förlag som man ska akta sig för. Det finns även tveksamma konferensarrangörer. Dessa organisationer hänger ofta ihop med ett tveksamt förlag. Ett exempel på sådan är OMICS. I bloggen Scholarly Open Access finns ett inlägg där en forskare har delat med sig sina erfarenheter från en konferens arrangerad av OMICS. I korthet: konferensen var inte organiserat, den förkortades med en dag (från tre dagar till två), flera av presentationerna blev inte av och flera av deltagarna som skulle delta i en postersession kunde inte göra detta eftersom konferensen endast löpte (i praktiken) en och en halv dag.

Om du är tveksam till en inbjudan du har fått, antingen att publicera i en tidskrift eller delta i en konferens, kontakta underteckand så kan vi tillsammans diskutera det.

Pieta Eklund