Vill du förbättra ditt akademiska språk? Lund hjälper dig

Det finns otroligt mycket guider om hur man skriver vetenskapligt i olika former, både som tryckta böcker, till exempel på hylla 001.42, 400 eller 808 hos oss på biblioteket men också på nätet. Högskole- och Universitetsbibliotek brukar ofta ha egna guider och dessutom samla andra på webben.

Nu har Lunds Universitet släppt sin guide som tidigare bara varit tillgänglig för deras studenter och personal. Den heter AWELU, Academic Writing in English och riktar sig till den som skriver akademiskt på engelska. Denna resurs är nu en Open Educational Resource, OER, vilket innebär att den är fritt tillgänglig för alla att använda.

Denna guide är mycket omfattande och även om den är något anpassad till Lunds biblioteksresurser är det mesta användbart av andra. Så passa på att ta del av denna och förbättra eller lär dig hur du skriver akademiska texter.

Men detta är inte allt de gör på Lund, igår annonserades det att de i framtiden kommer att ge gratis online kurser, så kallade MOOCs. Spännande utveckling!

Ursprungligen publicerad i Biblioteksbloggen 2013-02-11

Av: Lisa Carlson

Open Access + Open Educational Resouces

Open access och open educational resources (OER) är kärnan i att göra kunskap fritt tillgängligt.

OER definieras enligt UNESO som ”technology-enabled, open provision of educational resources for consultation, use and adaptation by a community of users for non-commercial purposes” (2002). De görs tillgängliga på webben och deras huvudsakliga användare är lärare och lärosäten men de kan också användas direkt av studenterna.

OER syftar helt enkelt till att göra lärresurser fritt tillgängligt och är en logisk fortsättning på open access-rörelsen. När open access mest koncentrerar sina insatser på förlag och tidskrifter så kämpar OER med att göra kurser, kursmaterial, textböcker, videos, test, mjukvara, andra verktyg, material och tekniker som är viktiga i lärandemiljöer fritt tillgängliga.

Mycket av OER använder CC-BY-lisens. Detta betyder att materialet är fritt att distribuera, remixa, ändra och bygga på sitt eget verk på. Det betyder också att verket får användas för kommersiellt bruk så länge det finns hänvisning till det ursprungliga verket.

OER såsom open access gynnar bl.a. studenter, lärarna, de som bedriver självstudier och samhället i stort. Problemet med OER är att det finns oklarheter när det gäller upphovsrätten mellan lärare och lärosätet samt att producera OER kan betyda inkomstbortfall för de som producerar materialet. Forskare som publicerar artiklar får sällan någon ekonomisk ersättning för varken artiklarna eller det arbetet de gör när de granskar andras artiklar inför publicering i tidskrifter. Däremot får lärare som skriver läroböcker ofta ersättning för sitt arbete. Det finns inte heller någon infrastruktur som hjälper att publicera läromedel eller några krav att publicera läromedel open access även om det finns stora webbsiter som samlar denna typ av material och gör dem sökbara. OER är också mer föränderligt och komplext än vetenskapliga publikationer.

Två bra ingångar till OER-samlingar:

OER Africa – ett initiativ från Sydafrika för utveckling och användning av OER i alla utbildningsområden på den afrikanska kontinenten.

KhanAcademy – tillhandahåller fria lärresurser för alla inom bl.a. matematik, datavetenskap, ekonomi och humanistiska ämnen.

289x92

 

 

 

Ursprungligen publicerad i Biblioteksbloggen 2012-10-25

Av: Pieta Eklund & Lisa Carlson