Efterlysning av onlinedebatt

Nature publicerade en artikel igår om diskussioner online. Nature menar att diskussionerna online är en viktig del i att granska forskningsresultat efter att de blivit publicerade. Artikelns utgångspunkt är att forskare är människor med åsikter och stor vilja och intresse att diskutera både genom att granska men också genom att ifrågasätta. Forskare vill helt enkelt debatera.

Artikeln ställer frågan om var finns den här lusten att debatera för publicerade verk online?

Det är en mycket intressant fråga. Det börjar bli mer vanligt att att det finns möjligheter att diskutera artiklar efter publiceringen, speciellt när artiklen finns publicerad digitalt. Det finns ställen där en livlig diskussion pågår, t.ex. är PLoS ett som har enligt Nature varit lite mer framgångsrik att få ingång diskussion kring artiklarna, ca 10% av artiklarna har kommentarer även om i de flesta fall handlar om en enstaka kommentar.

US National Center for Biotechnology håller på att öppna upp PubMed och dess 23 miljoner poster för kommentarer och det har redan resulterat i några hundra kommentarer, däribland kritik på ens egen artikel: slutsatserna i artikeln ansågs av författarna själva inte kunna stödjas av forskningsdata.

Nackdelen med öppna kommentarer kan finnas, speciellt när någon skriver en oseriös kommentar.

Slutligen ställer Nature frågan om det spelar någon roll var den onlinedebatten sker och menar att det inte gör det. På kortsikt. Om ambitionen dock är att hjälpa forskare och andra att bedöma forskning bör forskningen och onlinedebatten kopplas samman.

Jag funderar om det finns intresse hos högskolans forskare att delta i den onlinedebatt? Under vilka former isf? Skulle man kunna betygsätta användbarheten i forskningspublikationen på samma sätt som man betygsätter en film på imdb.com?

Pieta Eklund