PeerJ – open access tidskrift

PeerJ publicerar vetenskapliga artiklar open access inom biologi och medicin. De är fritt tillgängliga på webben. De vill minska kostnaderna för publicering, förbättra publiceringsprocessen samtidigt som de vill ge både författarna och läsarna en publiceringskanal som passar dagens krav: snabbt, enkelt och tillgängligt med bibehållen kvalitet. Det finn några olika sätt att finansiera publicering. Peer J har även en preprint-arkiv som är för artiklar som inte är publicerade än. Där kan läsare även kommentera dessa artiklar.

PeerJ väljer artiklar för publicering baserad på den vetenskapliga och metodologiska stringens och inte subjektiva åsikter om vilken påverkan forskningen kan ha, dess nyhetsvärde eller intresse.

Nu har PeerJ varit verksam sedan sex månader och därför ser tillbaka på sin tjänst. De har publicerat 130 artiklar där några redan har fått över 20 000 visningar. PeerJ ser också till att artiklarna arkiveras och bevaras. Det som är glädjande är att många av granskarna är öppna med sitt namn och en stigande andel forskare visa öppet granskningshistoriken, alltså vilka kommentarer de har fått från granskare. Att ha en öppen granskningsprocess är inget nytt. T.ex. har Nature testat det.  I 2006 skrev de en artikel om det.  Blogginlägget om ”ultraöppen” granskning är också intressant läsning om vad en sorts öppen granskning kan ge artikeln, diskursen och forskningen generellt.

PeerJ har sammanställd 6 anledningar varför nästa artikel borde publiceras hos dem: 1) open access, 2) rigorös granskning, 3) överkomligt pris, 4) snabb publicering, 5) författaren är i kontroll samt 6) framtidens publicering idag. Det enda problemet är att de, än så länge, publiceringar endast inom biologi och medicin…

Pieta Eklund