Två perspektiv på peer review

Att publicera artiklar open access har diskuterats länge och man har också kommit en bra bit på vägen. När det gäller utgivning av vetenskapliga böcker open access är det lite sämre. Boken är fortfarande en viktig publiceringsform i många vetenskapliga ämnen – speciellt inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen. Ett projekt med medarbetare från fem svenska universitet och som finansierats av Kungliga Biblioteket tillsammans Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond skulle utreda hur kan boken som publiceringsform stärkas och möta kraven inom vetenskaplig publicering. Slutrapporten är nu färdig och den viktigaste rekommendationen som projektet kommer fram till är att ett nationellt konsortium som står för kvalitetsgranskning (peer review) av vetenskapliga böcker. Hela läs rapporten A national Consortium for Open Academic Books in Sweden.

Andra perspektivet på peer review är Scholarly Kitchens nyaste podcast om PeerJ – en peer review tidskrift som använder sig av öppet review och en helt annan typ av affärsmodell för vetenskapliga tidskrifter. Scholarly Kitchen intervjuar Peter Binfield. PeerJ publicerar granskade artiklar men även pre-print artiklar. Enligt en enkät som PeerJ genomförde visar att 42% av svaranden tycker att PeerJs publiceringsporcess är den bästa som de har varit med om och 94% av författarna skulle rekommendera att publicera PeerJ till sina kollegor. Affärsmodellen är att alla författare måste bli medlemmar (livstidsmedlemskap) men då får de också publicera hos PeerJ utan andra kostnader. Annars kan en open access publiceringsavgift ligga på $1000-$3000/artikel! Peer review som de tillämpar handlar om objektiv bedömning av forskningens vetenskapliga och metodologiska reliabilitet, inte dess impact, nyhetsvärder eller intresse för andra. Läs en intervju med en författare som har publicerat hos Peer J. Tyvärr publicerar PeerJ artiklar endast inom biologi, medicin och hälsovetenskap.

Pieta Eklund