Internationell postdok

Vetenskapsrådet har utlyst flera internationella postdok-tjänster inom  Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling.

För att kunna söka dessa tjänster ska du har avlagd din doktorsexamen tidigast 2010-01-01 och senast den sista ansökningsdagen för utlysningen som är 2014-02-25. Du måste ha fullföljt de krav som finns för doktorsexamen, t.ex. alla obligatoriska kurser är genomförda och du har en godkänd doktorsavhandling och den är presenterats vid en disputation. Bidragstiden är mellan 18 och 36 månader och minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida om vad som gäller och för länk till ansökningssystemet.

Pieta Eklund