Att söka böcker i Primo

Att söka i Primo är på det stora hela väldigt likt att söka i vårt föregående söksystem Summon, men några saker är annorlunda – här får du en genomgång i hur du använder Primo för att hitta böcker! Du använder sökrutan på bibliotekets startsida som vanligt.

  • Sök med citattecken för exakt titel ”Business research methods” eller trunkera genom att byta ut ändelsen på ordet till * när du vill täcka in olika ändelser på ditt sökord, t.ex. forskningsmetod* (= forskningsmetod, forskningsmetoder, forskningsmetodik, forskningsmetodikens etc.).

  • I Primo hittar du såväl böcker som artiklar och andra typer av material, du kan avgränsa till att enbart visa exempelvis böcker med fasetten Resurstyp.

  • Primo grupperar olika upplagor och versioner av en och samma bok, klicka på titeln för att se dem alla och välja vilken du vill ha.

  • Finns det bara en tryckt och en elektronisk version syns alternativen direkt i träfflistan såhär:

  • Klickar du på en elektronisk bok kommer du vidare så att du kan läsa och/eller ladda ned boken.
  • Klickar du på en tryckt bok får du information om antal exemplar, hyllplacering, om boken är utlånad eller inte och du kan även reservera den om den är utlånad.

  • För att enbart visa bibliotekets tryckta böcker kan du välja ”The Library” under Bibliotek.
  • För att enbart se tryckta böcker som EJ är utlånade i detta nu kan du välja “Tryckta resurser” under Tillgänglighet.

  • Genom att klicka på häftstiftet/kartnålen kan du spara boken i en lista på ditt konto om du vill ha kvar den till ett senare tillfälle. För att komma åt dina sparade titlar klickar du på den stora nålen uppe i högra hörnet i den rosa listen.

  • Via menyn som kommer upp när du klickar på ikonen med de tre punkterna brevid en titel i träfflistan kan du också skapa referenser och länkar till materialet i Primo eller maila länken till dig själv.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om hur det fungerar!

Text: Sara Hellberg