God helg och gott nytt år!

2014 kommer att bli ett spännande år. Horizon 2020 drar igång och öppnar ännu fler utlysningar. Participant Portal är en portal för Horizon 2020 information.  Aktuella utlysningar inom Horizon 2020 finns här. På våren kommer biblioteket tillsammans med Bibliotekshögskolan arrangera två dagar kring publicering och vetenskaplig kommunikation.

Vi på biblioteket kommer också att dra igång med ett projekt kring ORCID, unikt forskarid, och CRIS som är ett system för aktuell forskingsprojektsinformation. I projektet kommer  ävenfolk från andra delar av högskolan att ingå.

Innan det är dags att ta ledigt för helgerna så vill vi lyfta upp inlägg och påminna om att registrera publikationer i BADA. Sista datum för att registrera 2013-års publikationer är den 17 januari 2014.

Instruktioner för hur du registrerar i BADA.

Frågor och svar om att registrera i BADA.

helgPieta Eklund

 

Frågor och svar om att registrera i BADA

Här under svarar jag på några frågor som ofta dyker upp när det är dags att registrera publikationer i BADA. Om svaren här inte hjälper dig vidare så kan du alltid kontakta mig pieta.eklund(a)hb.se

Sista datum för registrering av publikationer från 2013 är 17. januari 2014.

Se tidigare blogginlägg med några instruktioner för hur man registrerar i BADA eller bibliotekets webb om BADA.

Jag har fel språk i BADA. Hur ändrar jag språket?
Du kan ändra språk från svenska till engelska och tvärtom. Det för du via länken Edit Profile/Inställningar. När du har valt språket du vill använda klickar du på Update your profile/Uppdatera din profil. Sedan måste du logga ut och logga in igen för att ändringarna ska börja gälla.

Vad ska registreras i BADA?
Du ska registrera i BADA dina publikationer som du har författat i din tjänst vid Högskolan i Borås. Du kan registrera en publikation när den har blivit godkänt för publicering. Du kan registrera forskningsartiklar, konferenspapers och -posters, böcker, bokkapitel, debattartiklar, bokrecensioner, rapporter, patent. Du kan även registrera objekt, utställningar och annat konstnärligt arbete

Det som inte platsar i BADA är när du t.ex. blir intervjuad för en radio- eller tv-show, eller när du håller ett tal, om inte talet blir publicerat någonstans. Även vetenskapliga artiklar eller andra publikationer där din adress är något annat lärosäte än Högskolan i Borås ska inte registreras i BADA utan vid det andra lärosätet. T.ex. du arbetar även vid Göteborgs univeristet och du har angett University of Gotheburg som din institution publikationen ska registreras i GUP. Om båda två lärosäten är angivna, kan du registrea publikationen i BADA.

Vem ska registrera i BADA?
Du som har författat en publikation ska registrera din publikation i BADA. Du känner din publikation bäst och är best lämpad att fylla i bl.a. nyckelord. All högskolans personal kan registrera i BADA. Alla registreringar genomgår en granskning; du behöver inte vara orolig för misstag. De går att rätta till.

Kan jag bifoga mina texter i fulltext i BADA?
Allt som oftast kan du göra det när det gäller artiklar. De flesta förlagen tillåter självarkivering i ett institutionellt arkiv av den sista versionen av artikeln som ej ännu har förlagets layout eller att du tillgängliggör din artikel på din hemsida. Forskarprofilen som högskolan erbjuder är din hemsida och publikationer till den kommer via BADA. På SHERPA/RoMEO:s hemsida kan du undersöka vilka policys ett förlag eller tidskrift har för självarkivering.
När det gäller böcker och bokkapitel så tillåts självarkivering sällan, speciellt om det är ett kommerciellt förlag som vill tjäna på att sälja boken.
Konferensbidrag är mer komplicerade publikationer. Om du ska skriva om det till en artikel så är det bäst att inte ha den i fulltext i BADA. I andra fall kan bör du följa vad konferensarrangören har för krav.
Alla publikationer som är utgivna av Högskolan i Borås som har fått ekonomiskt eller annat stöd från Högskolan i Borås förutsätts finnas i fulltext i BADA enligt Rektorsbeslut.
Om du är osäker, hör av dig till mig.

Jag är knuten till flera lärosäten, ska jag registrera i BADA?
De publikationer som du har skrivit och kommer från projekt som du arbetar med under din anställning vid Högskolan i Borås ska registreras i BADA.

Jag är doktorand som är knuten till ett annat lärosäte, var ska jag registrera mina publikationer?
Det är troligtvis så att lärosätet som du är knuten till, där du ska ta din doktorsexamen, vill att du ska registrera dina publikationer där men du bör även göra det i BADA om Högskolan i Borås finansierar dina studier.

Vad är en publikationstyp?
Publikationstyp anger vilken typ av publikation det handlar om: artikel, konferenspaper, bok eller annat. Vidare finns det beskrivningar till publikationstyper som refereegranskad vetenskaplig, övrig vetenskaplig, annat. När det gäller artiklar så är den refereegranskade artikeln den som har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, övrig vetenskaplig kan vara t.ex. en populärvetenskaplig artikel. Annat är t.ex. en debattartikel, krönika och liknande. Artikel – recension (article review) är en recension av en bok och inte en review-artikel som det engelska namnet skulle kunna antyda.

Jag vill bifoga en länk till min registrering. Var ska det göras?
Nästan längst ner på sidan där du har registrerat bl.a. ditt namn och verkets titel finns ett fält som heter Tidskriftens ISBN/ISSN, Artikelns DOI, länk m.m.. Klickar du på pilen så blir flera val synliga. För att bifoga en länk väljer du URI. Sedan kan du klistra i länken i rutan under. Har du tillgång till både DOI, ISSN och URI så klickar du på Lägg till fler för att få flera tomma fält.

bada1

Det finns inget att korrigera, varför påstår BADA det?
Nästsista sidan i formuläret är en sida där du kan göra en sista kontroll av det du har fyllt i. Det betyder inte att det finns något att rätta till utan det är endast en möjlighet. Om alla uppgifter är korrekta och du har inte glömt fylla i något så kan du klicka på nästa för att komma till avtalet.

Måste jag godkänna avtalet?
Ja, det måste du. Avtalet måste finnas där för systemets skull och riktar sig mot studentuppsatser. Klicka på Jag har läst avtalet och godkänner det för att komma vidare.

Jag har fyllt i fel/bifogat fel fil.
Det är lätt hänt. Kontakta mig via mail, skriv i vilken publikation det gäller och vad ska det istället vara, bifoga den rätta filen etc. så rättar jag till registreringen.

Jag har ingen nästa-knapp, jag kommer inte vidare.
Om du har zoomat in så kan knappar försvinna. Se till att du skrollar längst ner och i sidled för att hitta alla eventuellt “försvunna” knappar.

Mina registreringar syns inte på min forskarprofil och jag kan inte söka dem i BADA.
När du inte kan se dina publikationer i din forskarprofil eller när du inte kan söka dem i BADA så kolla Min sida i BADA. Om publikationen fnns där under rubriken Poster som ska granskas betyder detta att jag har inte hunnit granska och godkänna registreringen. Så fort jag hinner gör detta kommer de att bli synliga och sökbara.

Pieta Eklund

 

Registrera i BADA

Snart är dags att registrera i BADA igen om man inte redan gjort det. Sista dagen att registrera årets publikationer inför årsredovisningen och det årliga uttaget är den 17. januari 2014. Du kan registrera dina publikationer redan nu och du behöver inte vara på högskolan för att göra det.

Du registrerar dina publikationer genom att logga in på BADA. Du använder dina vanliga inloggningsuppgifter; signatur & lösenord. Sedan väljer du Samlingar som finns i menyn till vänster. Skrolla sedan tills du kommer till din institution och därefter väljer du en av samlingarna Artiklar och rapporter, Böcker och bokkapitel, Konferensbidrag (både papers & posters från konferenser registreras i den här samlingen). För Textilhögskolans konstnärliga forskare finns även samlingen Föremål, material, utställningar etc för konstnärligt arbete. När du har valt en samling att registrera i klickar du på den och då kommer du till själva samlingen där det finns en knapp som heter Publicera i denna samling. Klicka på den. Första sidan av formuläret kan du gå vidare från utan att ha gjort något. Det är nu på sidan två du ska börja registrera din publikation: Författarna, titeln, institutionen etc. Du ska fylla i namnen på alla som har medförfattat, oavsett om de är anställda vid Högskolan i Borås eller vid något annat lärosäte/organisation, och även deras signaturer om de är anställda vid Högskolan i Borås.

Det finns några uppgifter som är obligatoriska att fylla i. Har du missat något av dem och klickar på Nästa för att komma vidare, kommer du att få meddelande om att årtalet t.ex. saknas. Fyll i det som saknas för att komma vidare.

När du kommer till Ämneskategorier så måste du klicka på länken Ämneskategorier för att kunna välja någon av kategorierna. Du ska alltså inte skriva något själv här. Ämenskategorierna är ganska otympliga men välj den som är närmast ämnet för din publikation.

Om din publikation inte faller inom någon av de profilområden som finns listade välj då inget.

Frågan om Hållbar utveckling är obligatorisk att svara ja eller nej på. Frågan handlar om du i din publikation sätter din forskning i ett hållbar utvecklings-perspektiv.

Fyll alltid i sammanfattningen även om du inte har något som kan kallas för en sammanfattning. Detta för att då blir din publikation mer synlig i söksammanhang. Nyckelord är bra att fylla i av samma anledning.

Du kan också bifoga en fil till din registrering. Det fungerar på samma sätt som att bifoga en fil till en e-postmeddelande. När det gäller artiklar så kan du oftast bifoga den version av din artikel som har genomgått refereegranskningen men inte fått förlagets layout än. Du kan kolla på Sherpa/RoMEO vilka regler som gäller för olika förlag och tidskrifter.

Sedan har du möjlighet att kontrollera din registrering. Har du skrivit alla namn korrekt etc. Därefter kan du gå vidare genom att godkänna publiceringsavtalet. Avtalet gäller studenternas examensarbete men den måste ändå godkännas för att registgreringen kommer till oss på biblioteket för granskning.

När registreringen har granskats får du ett mail om att registreringen är godkänt. Ibland kan det hända att en registrering blir refuserad. Då får du mail om det med en förklaring till vad som saknas. Då ska du logga in i BADA igen, fylla i det som saknas för att sedan godkänna avtalet igen så att registreringen kommer till oss igen för granskning.

Skulle det bli fel, och när det uppstår frågor, kan ni kontakta mig, pieta.eklund(a)hb.se

Just nu (2013-11-07) ser läget ut så här för hela högskolan:

Vi brukar ha ca 500-550 publikationer/år, vilket betyder att det finns fortfarande ca 330-380 oregistrerade publikationer.

Pieta Eklund