Problemet med impact factor

Alla vill publicera sin artikel i en tidskrift med en hög impact factor. En hög impact factor betyder att tidskriftens artiklar har citerats av andra. Dock har det visat sig att när vetenskaplig publicering nu blivit elektronisk och det har flytats till webben så har det öppnat helt nya möjligheter att tjäna pengar.

Det är speciellt open access-tidskrifterna som lider av alla de tveksamma tidskrifterna och förlagen som har grundats och vars enda syfte är att tjäna pengar. Människorna bakom dessa tidskrifter har också förstått att impact factor är viktigt för forskare och behovet har skapat ytterligare en marknad, nämligen företag som säljer impact factor för nystartade tveksamma tidskriter.

Jeffrey Beall har skrivit ett inlägg om dessa organisationer.

Nya tidskrifter kan inte ha impact factor då det krävs några års publiceringsverksamhet innan en impact factor kan räknas ut. Så bara för att en tidskrift har en impact factor betyder det inte att tidskriften är bra. Alltså, du måste kontrollera även andra saker när du väljer en tidskrift att publicera i.

Andra saker att kontroller är t.ex.:

Passar tidskriftens ämnesområde dig?
Vilka är med i redaktionsrådet, känner du igen dem?
Vem har publicerat i tidskriften tidigare?
Bläddra i några nummer, hur är kvalitet på andra artiklarna? Om möjligt kolla även vilka som har refererat till dessa artiklar; är de från någon annan eller självciteringar?
Finns tidskriften i Ulrichs?
Om den är en open access-tidskrift, finns den i DOAJ?
Finns tidsrkiften indexerad i de databaser som anges på tidskriftens sida?

Text: Pieta Eklund