Vinnovas Programöversikt 2014

Så här skriver Vinnova på sin sida om Programöversikt 2014:

“VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.

En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

I denna skrift kan du läsa om VINNOVAs planerade större utlysningar för 2014 och när dessa är öppna för ansökningar.”

De har tre huvudinriktningar: Utveckling av strategisk kunskap, Stärkt innovationsförmåga och Nationell kraftsamling. Ladda ner Programöversikt 2014 från VINNOVA för att läsa om prgrammen.

Pieta Eklund

8 miljoner till hållbar stadsutvecling

Vinnova, Sveriges innovationsmyndlighet, har beviljat åtta miljoner kronor till Innovationsplattform Norrby. Projektet handlar om stadsutveckling i en ny stadsdel , Världsstaden, i nedre Norrby här i Borås. Meningen är att projektet ska starta efter sommaren och pågå i två år.

Projektet är drivs som ett partnerskap mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Borås Energi och Miljö AB. Parterna kommer att medfinansiera projektet med minst lika mycket som anslaget från Vinnova. Syftet med projektet är att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det är meningen att partnerskapet ska arbeta för ett hållbart helhet med det som finns och det som är nyplanerat. En av utmaningarna är att bygga hållbart och attraktivt samt att priserna ligger på en nivå som gör att människor har råd att bo där.

Martin Hellström, prorektorn menar att det är viktigt att arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhet i fokus. Detta projekt har möjlighet att föra samman alla olika kompetenser. Högskolan i Borås kommer att stå för den vetenskapliga dimensionen i samarbetet.

Pressmeddelandet från Borås Kommun

Pieta Eklund